Nemji-logo-inverted

Protialkoholní záchytná stanice Jihlava

Popis oddělení

Protialkoholní záchytná stanice Jihlava (dále jen PZS) poskytuje krátkodobou péči (max. 24 hod.) o osoby od 15 let, které pod vlivem psychoaktivních látek nekontrolují své chování, ohrožují sebe nebo své okolí na zdraví a životě, ničí majetek nebo budí veřejné pohoršení. PZS slouží k ochraně obyvatel před takovými osobami a zároveň k bezpečnému vystřízlivění. PZS má 9 záchytových místností s kapacitou až 11 míst. Pobyt není hrazen pojištěním a stojí 4000,-Kč.

Telefonicky nesdělujeme informace o umístěných osobách, vaše dotazy musíte směřovat na Policii české republiky.

Personální obsazení

Ordinační hodiny

Nepřetržitý provoz

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Fotogalerie