Nemji-logo-inverted

Oddělení nukleární medicíny

Popis oddělení

Nukleární medicína je lékařský obor, který využívá k diagnostice a terapii nemocí otevřených zářičů, a to po aplikaci do těla nemocného (i. v., p. o., i. d., ventilace, intraartikulární aplikace). Nejčastěji používaným radioizotopem je technecium-99m, méně často pak Krypton 81m, Indium 111, Yttrium 90, Samarium 153, vždy se specifickým nosičem.

Metody nukleární medicíny podávají informaci o funkci, popř. metabolismu některých orgánů a tkání (např. perfuze mozku, přítomnost funkčních uzlů ve štítné žláze, zvětšení příštítných tělísek, perfuze a ventilace plic, perfuze myokardu, tvar, velikost a lokalizace ledvin s detekcí funkce parenchymu a drenáže kalicho-pánvičkového systému, změna struktury a metabolismu kostí).
Všechna vyšetření metodami nukleární medicíny jsou velmi senzitivní, ale nespecifická. Hlavním zobrazovacím přístrojem je tzv. gama kamera, která detekuje rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřovaných orgánech.

Vyšetření může probíhat v režimu planárním (statickém, anebo dynamickém) a režimu SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography = jednofotonová emisní výpočetní tomografie). Takto lze získat informaci nejenom o plošném rozložení radiofarmaka v orgánech a tkáních, ale i rozložení prostorovém (řezy koronární, transaxiální, sagitální, popř. rotační MIP).
K přesnější lokalizaci patologických nálezů scintigrafických vyšetření slouží hybridní zobrazení SPECT/CT, kdy v indikovaných případech (viz MP 037) navazuje na scintigrafické vyšetření ihned zobrazení CT vybraných oblastí. Oba nálezy jsou následně fúzovány pomocí software do jednoho skenu a popisu nálezu se pak zúčastňuje jak lékař nukleární medicíny, tak radiodiagnostik a závěr vyšetření SPECT/CT je výsledkem zhodnocení patologických změn oběma metodami.

Personální obsazení

MUDr. Ladislav Zadražil, Ph.D.

MUDr. Ladislav Zadražil, Ph.D.

Primář
MUDr. Michal Plavjaník

MUDr. Michal Plavjaník

Zástupce primáře
Bc. Petra Peštálová

Bc. Petra Peštálová

Vedoucí radiologický asistent

Ordinační hodiny

Termíny uzavření oddělení:

22..7. – 28. 7. 2024
19. 8. – 25. 8. 2024

Pondělí:
7:00 – 15:30
Úterý:
7:00 – 15:30
Středa:
7:00 – 15:30
Čtvrtek:
7:00 – 15:30
Pátek:
7:00 – 15:30

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Fotogalerie