Nemji-logo-inverted

ARO

Informace pro příbuzné

Personál lůžkového oddělení ARO si je vědom psychické zátěže, kterou nesou rodinní příslušníci nemocných, jejichž zdravotní stav se (obvykle náhle a nečekaně) zhoršil natolik, že si vyžádal hospitalizaci na pracovišti intenzivní medicíny.

Ve Vaší nelehké situaci se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc zejména umožněním návštěvy u lůžka nemocného a průběžným podáváním informací o zdravotním stavu a terapeutickém plánu (dle platné legislativy).

Byl-li Váš příbuzný převezen na naše oddělení posádkou Zdravotnické záchranné služby, prosíme Vás, abyste s první žádostí o informace vyčkali nejméně dvě hodiny od zásahu ZZS. Po přijetí pacienta na naše oddělení probíhá diagnosticko-terapeutický proces, při kterém je simultánně prováděna diagnostika (pátráme po příčinách náhlého zhoršení zdraví), resuscitační zajištění (zajištění dýchacích cest, cévních vstupů a jiných invazí nutných pro sledování zdravotního stavu a/nebo umožnění léčby) a terapie vyvolávajících příčin. Lékaři a sestry jsou v této době plně zaměstnáni péčí o Vašeho blízkého a tato doba je pro další příznivý vývoj zdravotního stavu zcela zásadní.

Informace o zdravotním stavu hospitalizovaných pacientů podáváme dle platné legislativy pouze rodinným příslušníkům, a to osobně při návštěvě na lůžkovém oddělení. Pro možnost telefonického podávání informací Vám bude po první návštěvě přidělen PIN (heslo), který bude sloužit k identifikaci Vaší osoby při hovoru s lékařem a zamezí tak podání informací neoprávněným osobám.

Nejvhodnější dobou pro žádost o telefonické předání informací u pacientů hospitalizovaných druhý a kterýkoliv další den je cca 10:00. V této době jsou již provedeny komplexní ranní vizity, je k dispozici ucelený soubor laboratorních výsledků i zobrazovacích metod, lékař tak má nejčerstvější poznatky, od kterých se bude odvíjet plán další péče.

Nejvhodnější dobou pro návštěvu Vašeho příbuzného je cca 14:30, kdy jsou dokončeny pravidelné ošetřovatelské činnosti, zejména hygiena, péče o invazivní vstupy a jiné nezbytné procedury. Na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. musí návštěvy na pracovišti akutní lůžkové intenzivní péče použít ochranný oděv. Ten zakoupíte v automatu u vchodu na urgentní příjem, nebo u vstupu na kardiologickou a traumatologicko-ortopedickou JIP, či v naší lékárně. Použitím ochranného oděvu chráníte nejen sebe, ale zejména Vaše blízké.

Návštěvu na našem oddělení Vám po domluvě se sestrou a lékařem umožníme i v jinou dobu s ohledem na Vaše možnosti. Prosíme Vás však o shovívavost a trpělivost v situacích, kdy se personál věnuje jiným pacientům s ohrožením životních funkcí a kdy budete požádáni, abyste s návštěvou ještě chvíli vyčkali v prostorách nemocnice (obvykle se nejedná o více než desítky minut).

Množství přístrojového vybavení na omezeném prostoru boxů u lůžka nemocného obvykle neumožňuje přítomnost více než dvou osob najednou. Při návštěvách čítajících více osob Vás poprosíme, abyste se u nemocného vystřídali.

Mějte, prosím, na paměti, že z důvodu zdravotního stavu a nutných diagnosticko-terapeutických intervencí mohou být životní projevy a vzhled Vašeho blízkého při hospitalizaci na ARO podstatně změněny (nejnápadnější jsou zejména poruchy vědomí či reaktivity na Vás a zevní prostředí obecně, ať už jsou tyto přítomny kvůli onemocnění samému či kvůli nezbytně nutné analgosedaci – laicky mnohdy nepřesně označované jako „umělý spánek“ – a dále přítomnost mnoha cévních a jiných vstupů, tedy různých hadiček a trubiček, vedoucích do těla nemocného). Z tohoto důvodu nedoporučujeme návštěvu přímo u lůžka dětem.