Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Jihlava byla zřízena na základě zřizovací listiny schválené usnesením č. 074/02/2003/ZK na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31. 3. 2003.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

 

4.3 Úřední hodiny

Sekretariát nemocnice:

  • Pondělí: 7:00 – 15:30
  • Úterý: 7:00 – 15:30
  • Středa: 7:00 – 15:30
  • Čtvrtek: 7:00 – 15:30
  • Pátek: 7:00 – 15:30

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 567 157 111

Telefonní seznam

 

4.5 Čísla faxu

+420 567 301 212

 

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: www.nemji.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Podatelna: podatelna@nemji.cz

ID datové schránky: 4srk6jw

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost předána do spisové služby nemocnice. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání.

 

4.8 Další elektronické adresy

pracovník pro styk s veřejností: zachrlovam@nemji.cz

5. IČ

00090638

 

6. DIČ

CZ00090638

 

7. Žádosti o informace

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999

 

8. Vzory licenčních smluv

Návrh licenční smlouvy

 

9. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2022

Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

 

10. Informace k rozpočtu

Informace k rozpočtu


11. Výroční zprávy nemocnice

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření nemocnice