Nemji-logo-inverted

Etická komise

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Požadavky k posouzení studie

Dokumenty nutné k posouzení studie v rámci lokální etické komise Nemocnice Jihlava:
  • Žádost obsahující název studie, identifikační číslo studie, jméno zkoušejícího.
  • Protokol a jeho dodatky (2x).
  • Životopis zkoušejícího (event. dokumenty potvrzující kvalifikaci zkoušejícího).
  • Údaje nutné k fakturaci (adresa zadavatele, IČO, DIČ).
  • Adresa multicentrické etické komise, která studii posuzuje.

 

Žádost a materiály je možné adresovat tajemníkovi EK – viz Členové etické komise.
Tyto materiály budou projednány na nejbližším zasedání EK (pokud budou dodány aspoň s 2 týdenním předstihem).
Za posouzení studie je stanoven pro zadavatele poplatek 15 000 Kč – viz Ceník Nemocnice Jihlava.
V případě nejasností je možno kontaktovat předsedu či tajemníka EK.
Tato pravidla platí pro lokální multicentrickou komisi.