Nemji-logo-inverted

Chirurgické oddělení

Spektrum péče

Personální obsazení

20 lékařů, z toho 14 lékařů se specializovanou způsobilostí (dvě atestace), 3 lékaři s atestací v cévní chirurgii, 4 lékaři s atestací v chirurgické onkologii, 1 lékař s atestací v dětské chirurgii a 1 v přípravě.

49 nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 12 s vysokoškolským vzděláním (4 s magisterským vzděláním, 8 s bakalářským vzděláním), dále 15 se specializací ARIP, 4 ošetřovatelství v chirurgických oborech, 3 stomické sestry a 2 management v ošetřovatelské péči.

 

Lůžková část

Oddělení A (aseptické oddělení) poskytuje diagnostické a léčebné služby pro dospělé včetně diagnostiky chirurgických onemocnění, přípravy k operaci a pooperační péče.

Oddělení B (septické oddělení) poskytuje diagnostické a léčebné služby pro pacienty s infekčními chirurgickými onemocněními a infekčními komplikacemi chirurgických onemocnění.

Multioborová jednotka intenzivní péče (JIP) zajišťuje péči o dospělé pacienty v akutních stavech, po operačních výkonech vyžadujících intenzivní péči.

Ambulantní část zahrnuje chirurgickou ambulanci a odborné ambulance.

Chirurgická ambulance zajišťuje komplexní péči pacientům s akutním i neakutním chirurgickým onemocněním v pracovních dnech. V ambulanci jsou ošetřovány tato onemocnění:

akutní onemocnění orgánů břišní dutiny, projevující se nejčastěji bolestí břicha, zvracením, nebo krvácením z konečníku nebo zvracením krve, nádorové onemocnění trávící trubice, kýly, křečové žíly, nezhoubné nádory podkoží (zejména lipomy), zánětlivá onemocnění kůže a podkoží, různé defekty a vředy, kontroly po operačních výkonech, cévní onemocnění, zhoršené prokrvení končetin, akutní onemocnění konečníku – krvácení, bolesti konečníku, záněty v okolí konečníku, onemocnění prsu – záněty, bolesti prsou, nově zjištěné bulky v prsu.

 

Odborné ambulance poskytují specializovanou péči v určitém oboru:

Ústavní pohotovostní služba – poskytuje komplexní péči pacientům s akutním chirurgickým onemocněním mimo ordinační hodiny chirurgické a traumatologické ambulance, tj. v pracovní dny od 15:30 – 7:00, přes víkendy a svátky nepřetržitě. Ve spojení s chirurgickou a traumatologickou ambulancí je tak zajištěna nepřetržitá péče o chirurgicky nemocné pacienty.

Indikační ambulance primáře oddělení – na doporučení lékaře chirurgické ambulance, chirurgického oddělení nebo po domluvě s primářem poskytuje péči pacientům se všemi chirurgickými onemocněními.

Dětská chirurgická ambulance – již tradičně poskytuje komplexní péči dětským pacientům s chirurgickými nemocemi z širší Vysočiny a okolí – k vyšetření a sledování pacientů před i po operaci či objednávání k operačním výkonům. Při těžších onemocněních, vyžadujících náročnější operační výkony, např. jako jsou vrozené vady, spolupracuje s vyššími pracovišti – zejména s Nemocnicí v Pražském Motole.

Prsní (mamární) poradna –  poskytuje komplexní péči pacientům s onemocněním prsu vyžadujícím chirurgické řešení a ke kontrolám po operacích prsu. Mimo ordinační hodiny prsní poradny jsou pacienti vyšetření v chirurgické ambulanci.

Proktologická ambulance –  poskytuje komplexní péči pacientům s onemocněním konečníku – záněty, hemoroidy, řitní trhliny, nádory konečníku a řitního kanálu. Péče zahrnuje diagnostiku, léčbu a indikaci k chirurgické operaci.

Cévní ambulance –  poskytuje komplexní péči pacientům s onemocněními cévního systému. Jde o postižení hlavně tepenného systému – krčních tepen, tepenného systému horních a dolních končetin, postižení břišní aorty.

Ambulance chronických ran –  poskytuje komplexní péči pacientům nehojícími se ranami, chronických a nehojících se defektů. Nejčastěji jsou ošetřeni pacienti s defekty dolních končetin tzv. diabetické nohy (změny nohou u diabetiků), s bércovými defekty z důvodu tepenné i žilní nedostatečnosti či s dekubity (proleženinami).