Nemji-logo-inverted

Kvalita a bezpečná péče

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Náměstkyně managementu kvality

Mgr. Jana Vácová

Mgr. Jana Vácová

Náměstkyně managementu kvality

Kvalita a bezpečná péče

Vize nemocnice:

Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností, poskytující špičkové služby klientům, kvalitním a motivovaným personálem.

Motto nemocnice:

„Nemocnice Jihlava – Vaše nemocnice“

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, je od roku 2008 držitelem certifikátu externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Statut akreditovaného zdravotnického zařízení obhájila při auditu externího hodnocení kvality České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví 17. a 18. ledna 2024.

Akreditace je náročný proces, při kterém musí nemocnice externí nezávislé akreditační společnosti prokázat, že splňuje stanovené požadavky kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Nezávislí auditoři sledují při poskytování zdravotních služeb pacientům plnění akreditačních standardů, které pokrývají všechny klinické činnosti zdravotnického zařízení, a kladou požadavky i na neklinické oblasti, související s péčí o pacienty, například stravování, technické provozy, hygienu nemocničního prostředí, požární ochranu, krizové řízení, management nemocnice. Při hodnocení kladou důraz na bezpečí pacientů při poskytování zdravotních služeb a při jejich pobytu v nemocnici. Pro pacienty je certifikát úspěšné akreditace zárukou, že nemocnice splňuje nebo i překračuje základní požadavky na kvalitu a bezpečí poskytované péče. Akreditace se uděluje na tři roky.

Nejpřísnější podmínky kvality splňují i oddělení komplementu Nemocnice Jihlava. Držitelem certifikátů externího hodnocení kvality Českého institutu pro akreditaci o. p. s. (ČIA) a Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (NASKL) je Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, Oddělení hematologicko-transfuzní je držitelem certifikátu NASKL a Oddělení patologicko-anatomické je držitelem certifikátu NASKL. Radiodiagnostická pracoviště plní povinnost hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb při lékařském ozáření dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato pracoviště jsou kontrolována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Stravovací provoz má implementován systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), který potvrzuje zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Kontrolou SÚKL prochází nemocniční lékárna, kostní tkáňová banka a odběrové zařízení pupečníkové krve a tkáně placenty.