Nemji-logo-inverted

Hemodialýza

Nabízené služby

 • Náhradu funkce ledvin při akutním a chronickém selhání ledvin
 • Zajištění dialyzační arteriovenózní spojky nativní, popř. umělé (Goretex) cévním chirurgem na zdejším chirurgickém oddělení ev. u komplikovaných pacientů a vyšším pracovišti ( VFN Praha)
 • Možnost zavedení dočasného centrálního žilního přístupu do jugulární žíly, popř. žíly podkličkové nebo stehenní
 • Možnost zavedení dlouhodobého centrálního žilního přístupu ( permanentní dialyzační kanyly do jugulární žíly )
 • Využívání modulu BTM ( měření průtoku cévním přístupem ), BVM ( aktivní řízení ultrafiltrace tekutin během procedury),měření složení tělních tekutin metodou bioimpedance (BCM )
 • Provedení angiografie /fistulografie AV spojky na zdejším RDO pracovišti, provedení PTA ( plastiky ) při průkazu stenózy, popř. zajištění intervence na specializovaném pracovišti
 • Možnost zařazení do transplantačního programu
 • Pravidelné měsíční laboratorní zhodnocení stavu pacientů
 • Edukace pacientů ohledně dialyzační diety a režimových opatření
 • Péče ústavního psychologa
 • Konziliární činnost pro nemocnici i privátní lékaře
 • Možnost přechodného zařazení do dialyzačního programu ( rekreační dialýza )
 • Kooperace s okolními dialyzačními středisky
 • Zprostředkováváme zaškolení k provádění domácí dialýzy

 

Spolupracujeme s následujícími klinickými pracovišti:
 • IKEM Praha Transplantcentrum – Klinika nefrologie, Klinika transplantační chirurigie, Klinika diabetologie
 • Nefrologická klinika 1.LF UK a VFN  Praha
 • I. Chirurgická kardiovaskulární  klinika 1.LF UK a VFN Praha
 • HDS Strahov
 • Angiocentrum a.s. Příbram
 • Angiocentrum a.s. Kolín