Nemji-logo-inverted

Onkologické oddělení

Kooperující onkologická skupina Kraje Vysočina

Kooperující onkologická skupina Kraje Vysočina

Vítejte na stránkách Kooperující onkologické skupiny Kraje Vysočina

Smyslem činnosti kooperující onkologické skupiny (KOS) je vytvořit síť zdravotnických zařízení, starajících se o nemocné s nádorovými onemocněními. Tato zařízení se rozhodla přijmout společná pravidla a postupy léčby onkologicky nemocných, která sdílejí, vyhodnocují a upravují dle nejnovějších vědeckých poznatků. Podléhají jednotnému odbornému vedení zastoupenému odbornými pracovními skupinami. Ty sledují a vyhodnocují postupy a porovnávají výsledky léčby, sdílejí odborné i technické prostředky, zkušenosti. Cílem spolupráce je zajistit nejlepší možnou péči v těchto nelehkých případech pro občany Kraje Vysočina. Nedílnou součástí tohoto postupu je víceoborová spolupráce při stanovení vyšetřovacího a léčebného postupu v tzv. víceoborových indikačních komisích (VIK). V dnešní době je již nemyslitelné, aby o osudu nemocného s nádorovou diagnózou rozhodoval samostatně lékař jediné odbornosti. Vždy jde o spolupráci a pohled více odborností a snahu najít nejlepší léčbu pro konkrétního daného člověka. Pro nemocného to znamená, že je lhostejné, kde do sítě vstoupí, vždy se mu dostane nejlepší možné dostupné léčby.

KOS Kraje Vysočina slouží jako pilotní projekt správné praxe při organizaci onkologické péče ve srovnatelných regionech Evropské unie.

 

 

Kooperující organizace v Kraji Vysočina

Onkologie Havlíčkův Brod

Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, budova č. 4, onkologický pavilón
Telefon: ústředna nemocnice +420 569 472 111
Další informace na stránkách Onkologie Havlíčkův Brod – link zde

Onkologie Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slov. bratrství 710, 393 38 PE, budova RTO
Telefon: ústředna nemocnice +420 565 355 111
Další informace na stránkách Onkologie Pelhřimov – link zde

Klinická onkologie Třebíč s.r.o.

Obránců míru 491, 67401 Třebíč
Telefon: +420 568 827 507
Další informace na stránkách Onkologie Třebíč – link zde

Onkologie Nové Město na Moravě

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o., Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 801 541
Další informace na stránkách Onkologie Nové Město na Moravě – link zde