Nemji-logo-inverted

Oddělení nukleární medicíny

Seznam vyšetření ONM a PET

Přehled prováděných vyšetření Diagnostické metody SPECT/CT na ONM:
 • Celotělová scintigrafie [99mTc] – MIBI.
 • Scintigrafie mozku [123I] – DatScan.
 • Scintigrafie štítné žlázy [99mTc] –TcO4.
 • Scintigrafie příštítných tělísek [99mTc] –MIBI.
 • Scintigrafie plic ventilační [81mKr].
 • Scintigrafie plic perfuzní [99mTc]-MAA.
 • Lymfoscintigrafie [99mTc] -nanokoloid.
 • Scintigrafie sentinelových uzlin [99mTc] -nanokoloid.
 • Scintigrafie jícnu a gastroesofageálního refluxu [99mTc].
 • Scintigrafie ledvin statická [99mTc]–DMSA.
 • Scintigrafie ledvin dynamická [99mTc]–MAG3.
 • Charcotova osteoartropatie [99mTc] -fosfonáty.
 • Imunoscintigrafie [99mTc] -Scintimun.
 • Vyšetření LDCT.
Terapeutické metody na ONM:
 • Terapie kostních metastáz [223Ra] – Xofigo.
 • Radionuklidová synovektomie [90Y] – citrát.
Diagnostické metody PET/CT na ONM:
 • [18F] – FDG PET/CT trupu.
 • [18F] – FCH PET/CT trupu.
 • [18F] – AX PET/CT trupu.