Nemji-logo-inverted

Oční oddělení

Všeobecná oční a příjmová ambulance, Vitreoretinální poradna, Makulární poradna, Kataraktová poradna – Biometrie, Glaukomová poradna, Diabetologická poradna, Dětská poradna, Aplikační centrum biologické léčby

Ambulance očního oddělení

 • Ambulance paliativní medicíny

  Ambulance je určena pacientům se závažným život ohrožujícím onemocněním a jejich blízkým. Poskytuje komplexní podpůrnou péči pacientům zejména s pokročilým onkologickým onemocněním, ale i pacientům se závažnými chronickými nemocemi, jako je chronické srdeční selhání, CHOPN, chronické selhání ledvin, neurodegenerativní nemoci apod.

  Společně hledáme řešení potíží, jako je bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost nebo zvracení. V ambulanci se věnujeme i psychické reakci na závažné onemocnění včetně nespavosti, úzkostí či deprese.

  Společně s pacientem a jeho blízkými vytváříme plán další péče, v souladu s přáním pacienta.

  Je možná jednorázová konzultace nebo lze docházet na pravidelné návštěvy.

  Primárním cílem je zlepšení kvality života pacienta, zachování jeho důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu

  Lékaři: MUDr. Zuzana Šoukalová

  Telefon: +420 567 157 875

  Ordinační hodiny:
  Středa 10:00 – 15:00

  Kde nás najdete:
  Budova E, 4. patro – onkologická ambulance
 • Aplikační centrum biologické léčby

  Naše oddělení je specializovaným centrem pro aplikaci biologické léčby do sklivcového prostoru. Této aplikaci předchází čtení na speciálních optotypech (ETDRS), vyšetření OCT (optické koherenční tomografie), vyšetření na štěrbinové lampě…

  Zákrok se provádí ambulantně a v lokálním znecitlivění se aplikuje účinná látka injekčně do nitra oka.

   

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  Pondělí:  7:30 – 12:00 (pouze objednaní pacienti)
  Středa:  7:30 – 12:00 (pouze objednaní pacienti)
  Pátek:  7:30 – 12:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Dětská poradna

  Provádí diagnostiku a léčbu očních onemocnění vyskytujících se v dětském věku, průplach a sondáž slzných cest, měření a brýlovou korekci refrakčních vad, diagnostiku a léčbu strabismu a amblyopie a v neposlední řadě screeningové vyšetření na retinopatii u nedonošených dětí. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance, ošetřujícího očního lékaře či ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podle obtíží pacienta provede lékař dětské poradny potřebná vyšetření a na základě jejich výsledku stanoví další postup léčby.

  Dětská poradna je zapojena do programu E-ambulance.

   

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  Úterý:  7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Diabetologická poradna

  Provádí diagnostiku a léčbu očních komplikací diabetu mellitu 1. a 2. typu. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař diabetologické poradny na základě biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – fotografie očního pozadí, fluorescenční angiografie očního pozadí, vyšetření pomocí OCT (optická koherentní tomografie), a následnou léčbu – laserová fotokoagulace sítnice, pars plana vitrektomie a intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů. Při indikaci pars plana vitrektomie úzce spolupracujeme s MUDr. Janem Ernestem PhD. Nedílnou součástí diabetologické poradny je úzká spolupráce s ošetřujícím diabetologem a edukace pacienta o jeho zdravotním stavu, dalším vývoji onemocnění a prevenci komplikací diabetické retinopatie.

   

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  PO – PÁ: 7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Glaukomová poradna

  Provádí diagnostiku a léčbu primárního a sekundárního glaukomu a kontroly pacientů s nitrooční hypertenzí. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař glaukomové poradny na základě hodnot nitroočního tlaku a biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – měření hodnot nitroočního tlaku v průběhu dne, statická či kinetická perimetrie (vyšetření zorného pole), pachymetrie (měření tloušťky rohovky), vyšetření zrakového nervu pomocí OCT (optická koherentní tomografie). Na základě provedených vyšetření se zahajuje léčba lokálními antiglaukomatiky. Lékař glaukomové poradny dále indikuje pacienta k chirurgickému či laserovému řešení přetrvávajícího vysokého nitroočního tlaku i přes maximální lokální a celkovou terapii.

  Glaukom je závažné onemocnění, které, není-li včas léčeno, může vést k zužování zorného pole až nenapravitelnému poškození zraku.

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  Čtvrtek:   7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Kataraktová poradna – Biometrie

  Specializuje se na vyšetření pacientů s kataraktou. Indikují se zde pacienti k operaci šedého zákalu, změří se dioptrická síla nitroční čočky, která bude implantována do oka při operaci.
  Konzultuje se nejvhodnější typ čočky pro konkrétního pacienta. Jsou podány informace o operaci katarakty a zodpovězeny případné dotazy k operaci.

   

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  PO, ST, PÁ: 7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Makulární poradna

  Provádí diagnostiku a léčbu onemocnění makuly, v čele s věkem podmíněnou makulární degenerací. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař makulární poradny na základě biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – fotografie očního pozadí, fluorescenční angiografie očního pozadí, vyšetření pomocí OCT (optická koherentní tomografie), visus pomocí ETDRS optotypů. Na základě provedených vyšetření je posléze stanovena vhodná léčba event. sledování průběhu onemocnění v čase. V případě exudativní formy věkem podmíněné makulární degenerace a při edémech makuly při venózních okluzích sítnice  je nález posouzen. Pokud splní pacient inidkační kritéria, je indikován k intravitreální aplikaci anti-VEGF preparátu.

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  PO – PÁ:  7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Vitreoretinální poradna

  Je zaměřena na pacienty s širokým spektrem sklivcových a sítnicových onemocnění či traumatických stavů s postižením zadního segmentu oka (vitreoretinální trakční syndrom, makulární díry, epiretinální membrány, amoce), odchlípení sítnice, luxace čočky… , které vyžadují laserovou nebo chirurgickou léčbu.

  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  Úterý:  7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)
  Čtvrtek:  7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)
  Pátek:  7:30 – 15:00 (pouze objednaní pacienti)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro
 • Všeobecná oční a příjmová ambulance

  Provádí diagnostiku a léčbu širokého spektra očních onemocnění, kontrolní vyšetření pacientů po operacích předního i zadního segmentu oka, konziliární vyšetření pacientů na doporučení ošetřujícího očního lékaře, indikace pacientů k vyšetření v odborné oční ambulanci a provedení specializovaných vyšetření a k přijetí na lůžkové oddělení.

  Všeobecná ambulance je částečně zapojena do programu E-ambulance.

  Pacienti přicházejí do této ambulance
  • Na naše doporučení a objednání.
  • S doporučením či zprávou od obvodního očního lékaře.
  • Objednaní přes e-ambulanci.
  • Bez nutnosti doporučení ošetřujeme pacienty s akutním stavem a úrazem.
  Telefon lékaři: +420 567 157 696

  Ordinační hodiny:
  Po a Pá: 7:30 – 12:00 (objednání přes e-ambulanci)

  Kde nás najdete:
  Pavilon G, 7. patro