Nemji-logo-inverted

Informace pro pacienty a návštěvy

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Informace pro pacienty

Vážení pacienti,

srdečně vás vítáme v Nemocnici Jihlava. Hospitalizace v nemocnici představuje zásah do běžného života, ale naši lékaři, sestry a ostatní personál jsou připraveni vám poskytnout kvalitní zdravotní péči na profesionální úrovni s důrazem na vaši bezpečnost.
Před nástupem do nemocnice postupujte dle pokynů vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře. Předem se objednejte na ambulanci ve stanovený čas.

 

Co si vzít sebou při hospitalizaci:
  • Občanský průkaz.
  • Průkaz zdravotní pojišťovny.
  • Doporučení k přijetí a výsledky vyšetření.
  • Potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud platí).
  • Hygienické potřeby, papírové kapesníky, vložky, případně plenkové kalhotky.
  • Osobní potřeby.
  • Pyžamo/noční košile, župan, ponožky a další oblečení.
  • Přezůvky.
  • Léky, které pravidelně užíváte.
  • Kompenzační pomůcky, jako jsou brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza.

Pokud je vaše hospitalizace akutní, požádejte své blízké, aby vám dodali tyto věci.

 

Hospitalizace dítěte

Umožňujeme rodičům pobyt s hospitalizovaným dítětem. U dětí do 6 let je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u starších dětí činí poplatek na den za 330 Kč bez stravy/ 585 Kč se stravou.

 

Cenné věci

Důležité je nepoužívat cenné věci jako šperky nebo větší obnosy peněz. V případě, že jste je s sebou vzali, odevzdejte je sestře na lůžkovém oddělení k úschově do trezoru.

 

Léky

Ohledně léků informujte ošetřujícího lékaře o všech léčivech, která užíváte. Léky, které pravidelně berete, si přineste s sebou a odevzdejte je na příslušném oddělení.

 

Stravování

Strava je součástí léčby, a proto dodržujte předepsanou dietu. Pokud máte nějaké připomínky nebo přání ohledně stravy, sdělte je sestře nebo lékaři.

 

Diagnostika bolesti

Pokud trpíte bolestí, informujte ošetřujícího lékaře. Správné vyjádření vaší bolesti je klíčové pro léčbu.

 

Kouření

Upozorňujeme, že v nemocnici platí zákaz kouření.

 

Denní rozvrh

Váš pobyt v nemocnici bude řízen režimem příslušného oddělení. Vy a personál nesete společnou zodpovědnost za úspěch léčby. Pokud potřebujete opustit lůžkové oddělení, informujte sestru a získáte její souhlas.

 

Regulační poplatky

Regulační poplatek za návštěvu pohotovosti v době od 15:30 do 7:00 hodin činí 90 Kč. Uhradíte ho buď v hotovosti, nebo kartou.

 

Nadstandardní pokoje

Pokud máte zájem o nadstandardní pokoj, informujte se o ceně na daném oddělení. Nemocnice má omezenou kapacitu těchto pokojů, proto si pobyt na nich domluvte s lékařem nebo sestrou.

 

Informace

Informace o svém zdravotním stavu získáte od ošetřujícího lékaře, poskytnuty však mohou být pouze Vám a Vámi zvolenými blízkými. Vaši blízcí mohou být vyzvání k ověřením se heslem.

 

Doporučené návštěvní hodiny:

Po, Út, Čt, Pá, So:    15:00 – 16:00

Středa:                        15:00 – 17:00

Ne a svátky:              14:00 – 16:00

Požádejte své příbuzné a známé, aby byli ohleduplní k ostatním pacientům na pokoji.
Návštěvy mimo doporučené hodiny jsou vždy možné po domluvě s ošetřujícím personálem.

 

Duchovní služby

Máte u nás k dispozici nemocniční kapli. Detailní informace zde.

 

Dobrovolníci v Nemocnici Jihlava

Dobrovolníkem je každý, kde ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco , co může poskytnout ostatním. Podrobné informace naleznete zde.

 

Lékárna

Lékárna v nemocnici je otevřena v pracovní dny a o víkendech.

 

Sociální služba

Řešíte sociální situaci – kontaktujte sociálně zdravotní pracovníky v centru sociálních a podpůrných služeb.

 

Propuštění

Před propuštěním z nemocnice bude lékař včas informovat o další léčbě a možnostech péče. Před opuštěním nemocnice uhraďte částku za poskytnuté služby nad rámec běžného pojištění.
Doufáme, že vaše hospitalizace u nás proběhne úspěšně a přejeme vám brzké uzdravení.
Pokud byste chtěli poděkovat zaměstnancům nemocnice, může tak učinit ZDE.