Nemji-logo-inverted

Dárci krve a kostní dřeně

Podmínky pro darování

Nezapomínejte, že krev darujete proto, abyste pomohli nemocnému a oslabenému člověku. Před každým odběrem potvrdíte svým podpisem v „Dotazníku dárce krve“, že sám sebe nepovažujete za osobu rizikovou, viz Poučení dárce krve, se kterým se můžete předem seznámit.

Většina lidí splňuje potřebné podmínky pro darování, proto vás na našem oddělení velmi rádi uvítáme – ať už jako nového či pravidelného dárce krve.

 

Dárcem se může stát zdravý člověk splňující tyto podmínky:
 • Věk 18-65 let (lze darovat do 66. narozenin).
 • Prvodárcem se člověk může stát pouze do 60 let (do 61. narozenin).
 • Váha minimálně 50 kg.
 • Není alkoholik ani neužívá drogy, neléčil se pro toxikomanii nebo alkoholismus.
 • Nepatří do tzv. skupiny osob s rizikovým chováním (užívání drog, pohlavní život s drog. závislým, promiskuitní způsob života, zvláště se zahraničními partnery apod.).
 • Není HIV pozitivní, není v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou.
 • Není sledován v souvislosti s pohlavní chorobou.
 • Neměl infekční žloutenku B, C nebo jiné závažné onemocnění jater.
 • Nemá a v pokrevním příbuzenstvu nebyla zjištěna Creutzfeld-Jakobova choroba.
 • Neměl tuberkulózu, syfilis, malárii či jinou tropickou nemoc.
 • Neměl tyfus a paratyfus.
 • Neměl tularemii, brucelózu.
 • Netrpí onemocněním nervového systému – epilepsií či roztroušenou sklerózou.
 • Netrpí psychiatrickým onemocněním.
 • Nemá celiakii nebo Crohnovu nemoc.
 • Nemá revmatické onemocnění.
 • Nemá vážné kožní onemocnění.
 • Není těžký alergik s celoročními obtížemi.
 • Nemá vážné chronické onemocnění plic, srdce a cév, ledvin, zažívacího traktu.
 • Nemá chronickou chorobu krve.
 • Není diabetik léčený inzulinem – léčba perorálními antidiabetiky (PAD) bez podpůrné léčby dárce lze přijmout.
 • Není léčen lidským růstovým hormonem nebo jiným přípravkem s lidské hypofýzy.
 • Neměl žádnou transplantaci orgánů včetně rohovky.
 • Nežil v letech 1980-1996 více jak 12 měsíců v Anglii.

Všechna onemocnění prodělaná během života je nutno uvést před odběrem krve – viz Dotazník pro dárce. Další formality a vyšetření provedeme na transfúzním oddělení bezprostředně před odběrem krve. Darování krve může být uskutečněno pouze v případě vyhovujících výsledků těchto vyšetření.

O vhodnosti k dárcovství rozhodne na podkladě Vámi sdělených skutečností pověřený pracovník transfuzního oddělení.

 

 • Nejčastější důvody vedoucí k dočasnému vyloučení z dárcovství krve

  Tyto údaje jsou pouze informační! Podmínky se mohou měnit podle aktuálních doporučení nadřízených orgánů a odborných společností.
  Případné nejasnosti můžete konzultovat na telefonu +420 800 100 876 nebo mailu darci@nemji.cz

  Důvod k vyloučení
  Délka vyloučení
  Alergie, senná rýma
  Krev lze darovat pouze v období bez příznaků alergie. Lidem, kteří mají celoroční projevy alergie, dárcovství nedoporučujeme.
  Akutní infekce nebo horečka nad 38°C
  Vyloučení ještě minimálně 14 dní po ukončení léčby a odznění příznaků.
  Kontakt s infekční osobou (člen rodiny)
  Blok 14-21 dní po uzdravení.
  Užívání antibiotik, antivirotika a antimykotik
  28 dní po využívání.
  Pracovní neschopnost - neschopenka
  Lze darovat po ukončení pracovní neschopnosti.
  Mononukleóza
  1 rok po uzdravení.
  Přisátí klíštěte
  Nejdříve za 4 týdny, pokud nejsou příznaky onemocnění a nebyla prokázána borelióza nebo klíšťová encefalitida.
  Klíšťová encefalitida
  1 rok po klinickém uzdravení.
  Borelióza
  Kožní forma - 6 měsíců po dobrání antibiotik,
  neurologická forma - 2 roky na základě laboratorních výsledků, při chronické infekci trvalé vyloučení.
  Po návratu ze zemí v Evropě
  Dle aktuální situace (viz tabulka níže Cestování po Evropě).
  Po návratu ze zemí mimo Evropu
  28 dní,
  6 měsíců – pokud se jedná o zemi s rizikem nákazy malárie,
  12 měsíců při preventivním užívání antimalarik.
  Extrakce zubu
  1 týden, v případě šití rány za týden po vyjmutí stehů.
  Zubní implantát
  Vyloučení na 4 měsíce
  Malé chirurgické výkony (šití rány)
  Vyloučení 7 dní po zhojení (po vyjmutí stehů) – zároveň až po ukončení pracovní neschopnosti.
  Operace, chirurgické výkony většího rozsahu - patří sem i operace karpálních tunelů, hemiotomie, kosmetické operace, oční operace (kromě laserových operací katarakty, výměny oční čočky), transplantace vlasů, biopsie jater, ledviny, kostní dřeně, apod.
  Vyloučení na 4 měsíce.
  Sádrová fixace
  14 dní až 3 měsíce po odstranění (podle povahy zranění).
  Tetování (i permanentní makeup, hena), akupunktura, piercing, propíchnutí uší
  Vyloučení na 4 měsíce.
  Endoskopické vyšetření
  Vyloučení na 4 měsíce.
  Léčená hypertense (vysoký krevní tlak) užívání léků na vysoký krevní tlak
  Pokud je TK v normě a léky neobsahují více jak 3 účinné látky, není kontraindikací pro darování krve.
  Hormonální antikoncepce
  Není na závadu při darování krve.
  Těhotenství, laktace (kojení)
  Ženy nesmí darovat krev během těhotenství a laktace (6 měsíců po porodu a 1 měsíc po ukončení laktace).
  Potrat, přerušení těhotenství
  6 měsíců po potratu nebo přerušení těhotenství.
  Menstruace
  Nelze darovat krev v průběhu menstruace, lze darovat po 7 dnech od ukončení menstruace.
  Imunizace anti-D
  6 měsíců.
  Příjem transfuze
  4 měsíce.
  Očkování tetanus, chřipka, meningokok klíšťová encefalitida, vzteklina, chřipka, černý kašel, záškrt
  Po 48 hodinách je-li dárce bez komplikací a očkování nebylo provedeno po vystavení nákaze.
  Po 48 hodinách - vakcína trojkombinace.
  Vyloučení na 1 rok, je-li očkování provedeno po vystavení nákaze.
  Očkování proti TBC, břišní tyfus, příušnice, spalničky
  Vyloučení na 4 týdny po aplikaci.
  Očkovací látky proti hepatitidě A
  Po 48 hodinách je-li dárce bez komplikací a očkování nebylo provedeno po vystavení nákaze.
  Očkovací látky proti hepatitidě B
  1 měsíc.
  Očkování proti Covid-19 (po každé dávce)
  mRNA vakcína (Pfizer/BioNTech, Moderna) odklad 7 dnů, pokud se nevyskytnou další obtíže, jinak 14 dnů po odeznění příznaků.
  Proteinové vakcíny (Novavax, Sanofi) odklad 7 dnů, pokud se nevyskytnou další obtíže, jinak 14 dnů po odeznění příznaků.
  Vektorové vakcíny (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) odklad na 28 dní.
  Neštovice
  Očkování - 8 týdnů blokace.
  Při kontaktu s nemocným - 14 dní blokace.
  Lupénka
  Záleží na rozsahu a místě poškození. Rozsáhlé postižení (zejména vyžaduje-li celkovou léčbu) a postižení v místě vpichu jsou na závadu. Trvale znemožňují dárcovství některé léky, které obsahují psoraleny.
  Cukrovka
  Ano, pokud je hodnota cukru v normě, při kompenzaci dietou nebo při léčbě perorálními antidiabetiky (PAD) bez podpůrné léčby.
  Při léčbě cukrovky inzulinem není možné krev darovat.
  Celiakie
  Trvalé vyloučení.
  Antidepresiva
  6 měsíců po ukončení léčby.
  Opar
  Vyloučení na 14 dní po úplném zahojení (pásový opar blok 1 měsíc po ukončení léčby).
  Práce v rizikovém (infekčním) prostředí
  Práce na infekčním a plicním odd. – nelze darovat.
  Ostatní pracoviště individuálně s ohledem na aktuální výskyt infekčního onemocnění.
  Opakované kolapsy při odběru.
  Trvalé vyloučení.
 • Cestování po Evropě
  Země
  Oblasti
  Dočasné vyřazení
  Platnost od
  Poznámka
  Maďarsko
  celá země
  28 dní
  1. 5. 2024 - 31. 10. 2024
  přenocování v dané oblasti
  Rumunsko
  celá země vyjma přímořských letovisek regionů Constanța a Mangalia
  28 dní
  1. 5. 2024 - 31. 10. 2024
  přenocování v dané oblasti
  Řecko
  celá pevninská část a ostrov Thasos
  28 dní
  1. 5. 2024 - 31. 10. 2024
  přenocování v dané oblasti
  Srbsko
  celá země
  28 dní
  1. 5. 2024 - 31. 10. 2024
  přenocování v dané oblasti
  Itálie
  provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
  28 dní
  1. 5. 2024 - 31. 10. 2024
  přenocování v dané oblasti
 • Cestování mimo Evropu

  Níže je vybraný seznam zemí a celý seznam zemí najdete zde.

  Cestování mimo Evropu
  Země
  Dočasné vyřazení
  Bělorusko
  bez omezení
  Egypt
  28 dní
  Izrael
  28 dní
  Kanárské ostrovy
  28 dní
  Madeira
  28 dní
  Rusko
  bez omezení
  Tunis
  28 dní
  Tunisko
  28 dní
  Turecko
  28 dní
  Ukrajina
  bez omezení