Nemji-logo-inverted

Kardiologické oddělení

Charakteristika oddělení

Dne 18.9.2001 bylo na žádost Nemocnice Jihlava p. o. projednáno Českou kardiologickou společností zřízení pracoviště invazivní kardiologie.

Výbor České kardiologické společnosti v souladu s koncepcí Národního kardiovaskulárního programu v České republice vznik tohoto pracoviště doporučil. Pracoviště invazivní kardiologické a intervenční kardiologie bylo vybudováno v areálu jihlavské nemocnice v prvním pololetí roku 2007. Pod názvem Kardiocentrum Vysočina a.s. zahájilo svoji činnost 18. 9. 2007.

V návaznosti na otevření Kardiocentra Vysočina a. s. dochází 1. 2. 2008 ke vzniku samostatného kardiologického oddělení. Vybudováním těchto dvou pracovišť byla splněna podmínka pro zavedeni včasné a dostupné moderní kardiologické péče v kraji Vysočina. Hlavní náplní činnosti je péče o pacienty a akutním koronárním syndromem pro spádovou oblast kraje Vysočina – cca. 520 000 obyvatel.