Nemji-logo-inverted

ARO

Informace o anestezii

Anesteziologická péče

Anestezie během operačního či jiného, obvykle bolestivého výkonu zajišťuje vyloučení vnímání bolesti, zabraňuje rozvoji stresu a nechtěných reakcí organismu, které by znemožnily provést daný výkon nebo by mohly pacienta ohrozit na zdraví či životě. Před výkonem v anestezii je nutné podstoupit důkladné interní předoperační vyšetření včetně laboratorních krevních testů. Anesteziolog před výkonem zhodnotí všechna vyšetření a všechny dostupné informace o Vašem zdravotním stavu, určí míru rizika a vyhodnotí, který typ anestezie je nejvhodnější. Dále rozhodne o přípravě pacienta k operaci, včetně premedikace (podání léků před výkonem, zpravidla ve formě tablet či injekce), která vede ke zklidnění, působí proti bolesti a usnadní úvod do anestezie. Volba typu anestezie závisí na typu a rozsahu výkonu, zdravotním stavu pacienta, požadavcích operatéra a také na přání pacienta.

Celková anestezie

Celková anestezie (narkóza) je uměle navozená ztráta vědomí. Současně jsou farmakologicky vyřazeny pocity bolesti. Při některých operacích je vyřazeno samovolné dýchání a do dýchacích cest je zavedena speciální rourka (intubace), během výkonu se pak provádí umělé dýchání přístrojem. Anestezie je zajištěna buď léky podávanými do žíly nebo vdechováním anesteziologických plynů. Po celou dobu výkonu jsou základní životní funkce sledovány anesteziologickým týmem a moderní monitorovací technikou.

Místní anestezie

Místní anestezie slouží k vyřazení vnímání bolesti v určité části těla. Mezi nejčastěji používané techniky místní anestezie patří subarachnoidální a epidurální anestezie. Lokální (místní) anestetikum se podává speciálními jehlami do prostorů páteřního kanálu. Tyto techniky jsou vhodné především u operačních výkonů na dolní polovině těla. U některých typů výkonů na horní nebo dolní končetině je možné provádět periferní blokády, které přeruší vedení vzruchů z operované končetiny. V průběhu místní anestezie je pacient při vědomí, nebo je možné provést sedaci (léky navozený spánek). Techniky místní anestezie je možné využít i pro tlumení bolesti v pooperačním období či k tlumení porodních bolestí – jedná se o tzv. epidurální analgesii. Ta se provádí v poloze na levém boku nebo vsedě s vyhrbenými zády („kočičí hřbet“). Speciální jehla se zavede do epidurálního prostoru, který se nachází mezi obratlovým obloukem a tvrdou míšní plenou. Po zavedení jehly je do tohoto prostoru podáno místní anestetikum a zasunuta tenká speciální hadička (katétr). Do ní může být dále podávána směs k tlumení bolestivých vjemů. Po zavedení katetru a podání analgetické směsi nastupuje účinek asi za 10 až 15 minut – dochází ke zmírnění porodních či jiných bolestí. Děložní stahy jsou pak vnímány spíše jako tlak, úplné znecitlivění (anestezie) je u spontánního porodu nežádoucí, jelikož by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý a snesitelnější. Do epidurálního katetru je možno anestetikum přidávat v intervalech či kontinuálně infuzní pumpou. Pokud bude třeba těsně po porodu ošetřit porodní poranění, je též možné do katetru přidat místní anestetikum a toto ošetření provést bezbolestně pouze v místním znecitlivění.

Analgosedace

(monitorovaná anesteziologická péče) je stav sníženého vnímání bolesti a útlumu vědomí po aplikaci léků, pacienta lze ze spánku probudit silným podnětem. Nejčastěji se užívá u nepříjemných vyšetřovacích metod.

Rizika anestezie

Neexistuje žádný způsob anestezie, který by byl bez rizika. Odhad rizika vychází ze zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta, zhodnocení zátěže organismu plánovaným operačním výkonem a zvoleným způsobem anestezie. V současné době se při standartním užívání monitorovacích technik po celou dobu výkonu anestezie dá považovat za velmi bezpečnou. Během operace lékař-anesteziolog vždy sleduje krevní tlak, EKG záznam srdeční činnosti, složení vdechovaných a vydechovaných plynů, pomocí nebolestivého prstového klipu monitoruje též sycení krve kyslíkem. U velmi náročných operací nebo v případě komplikací během operačního výkonu se provádí i další sledování a měření. Nejčastější komplikace celkové anestezie jsou: nevolnost a zvracení, škrábání a dočasná bolest v krku, pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšení krevního tlaku, srdeční infarkt (méně než 1 % celkových anestezií), smrt v průběhu anestezie (0,009 % celkových anestezií, především pacienti v kritickém stavu bezprostředního ohrožení života, kteří musí výkon v anestezii podstoupit). K nejčastějším komplikacím místní anestezie pak patří technické problémy při lokalizaci správného místa pro zavedení místní anestézie, které mohou vést k nutnosti provést operační výkon v celkové anestezii, bolesti v zádech a bolest hlavy.

POKYNY

Každá anestezie je zásahem do organismu. Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu v anestezii dodržte prosím následující pokyny:

  • V akutním stavu infekčního onemocnění bude Váš operační výkon odložen; k tomu stejnému dojde, pokud 14 dnů před plánovaným výkonem proděláte nějaké akutní infekční onemocnění (např. angína, chřipka).
  • Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a nejméně den před výkonem nekuřte vůbec.
  • Dodržte prosím náš požadavek lačnění před výkonem. Na oddělení budete přesně instruováni, kdy můžete naposledy jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení během anestezie a nebezpečí vniknutí žaludečního obsahu do dýchacích cest.
  • Před výkonem sejměte zubní protézu, oční čočky, protézy a brýle, šperky včetně piercingu, sponky a vlasové paruky. Delší vlasy si stáhněte gumičkou.
  • Tetování v místě aplikace svodné anestezie může být důvodem odmítnutí tohoto způsobu znecitlivění.
  • Před anestezií nepoužívejte make-up, oční stíny, oční linky, řasenku – hrozí riziko zánětu očních spojivek, lak na nehty – znemožňuje totiž monitorování saturace krve kyslíkem během výkonu.
  • Je-li Vaše propuštění z nemocnice do domácí péče plánováno již v den operačního výkonu či vyšetření, nesmíte tento den řídit motorová vozidla, provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si předem doprovod dospělou osobou do domácí péče a její dohled nad Vámi do následujícího dne.