Nemji-logo-inverted

Ortopedické oddělení

Informace pro pacienty

 • Terapie ACP - léčba krevní plasmou

  Metoda autologní kondiciované plasmy – APC plasma – Autologous Conditioned Plasm.
  Od roku 2012 se zavedla do praxe metoda léčení poškození kloubů vlastní krevní plasmou. Toto léčení je ve světě populární hlavně proto, že účinné látky (tzv. růstové faktory, které napomáhají hojení) poskytuje vlastní tělo, nejste tedy zatěžováni aplikací cizích chemických látek, nehrozí ani  alergická reakce apod.

  Kde pomáhá ?
  • Bolestivé artrózy kloubů – hlavně I. a II. stupně.
  • Při hojení poranění kloubů – poranění kloubní chrupavky.
  • Při poranění šlach a svalů.
  • Pomáhá při stavech po přetížení kloubů- urychluje kloubní regeneraci.

  V případě zájmu kontaktujte naši ortopedickou ambulanci. Vysvětlíme možnosti a zhodnotíme zda je tato léčba pro Vás vhodná.
  Procedura není hrazena zdr. pojišťovnami.
  Cena 1 aplikace je 2900 Kč, většinou se podávají 3 injekce.

 • Visionaire

  Unikátní technologie Visionaire umožňuje společnosti Smith&Nephew navrhnout a vyrobit sadu originálních řezacích bloků na základě pacientovy vlastní anatomie. S použitím magnetické rezonance (MR) kolena pacienta spolu s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí kterých bude provedena výměna (artroplastika) kolenního kloubu pacienta. Toto napasování na míru umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální rotaci a sklonu, potřebné pro optimální umístění kolenního implantátu. Firma Smith&Nephew je v České republice první, která tuto technologii nabízí, a která má potřebné schválení (CE certifikát). Řezací bloky jsou vyrobeny z vysoce bezpečného materiálu – medicínského nilonu a dodávány ve sterilním balení spolu se jménem a číslem pacienta tak, aby nemohlo dojít k záměně. V současné době je implantováno na celém světě pomocí technologie Visionaire cca 20 000 endoprotéz a každým dnem tento počet roste.

  Jak se postupuje

  Jaké jsou výhody pro pacienta?
  • Absolutně přesné umístění implantátu – endoprotézy kolenního kloubu, které je rozhodující pro  její správnou funkci a životnost.
  • Výrazně rychlejší operace – zkrácení času stráveného na operačním sále.
  • Větší bezpečnost pro pacienta – až o 22 operačních kroků méně.
  • Pacient má menší krevní ztráty (snižuje se potřeba krevní transfuze).
  • Významně nižší riziko infekce díky kratšímu operačnímu času a menšímu počtu nutných operačních nástrojů.
  • Kratší a šetrnější anestezie – pacient je kratší dobu v narkóze.
  • Nižší riziko ostatních komplikací – tukové embolie, hluboké žilní trombózy.
  • Méně invazivní operační technika (šetrnější zásah do tkání a kostí pacienta).
  • Méně bolestivý zákrok.
  • Rychlejší a efektivnější rekonvalescence (zotavení) a návrat k aktivnímu životu.

 • Ortopedické operace
  Čekací doby:

  Endoprotézy velkých kloubů (kyčel, koleno, rameno) 13-14 měsíců.
  Artroskopie a „menší“ operační výkony (náhrady předního zkříženého vazu, korekční operace na rukou i nohou včetně vbočený palec – hallux valgus) 2-4 týdny dle počtu pacientů.
  Poznámka: Menší operační výkon – operace, která je pro pacienta méně invazivní a zpravidla vyžaduje kratší hospitalizaci, 1 – 4 dny.

  Artroskopické operace

  Jedná se léčebné a diagnostické operace kloubů provedené pomocí artroskopu. Obraz se pomocí světelných kabelů přenáší na obrazovku. Samotný operační zákrok se provádí speciálními nástroji, kdy je kloub plněn fyziologickým roztokem pumpou.
  Nejčastěji operovaný kloub je koleno, dále rameno, méně již hlezno a loket. Tyto operace jsou velmi šetrné, umožňují rychlou rehabilitaci a rekonvalescenci, vyžadují velmi krátkou hospitalizaci. Nezanedbatelný je též kosmetický efekt – jen dvě drobné ranky na přední části kolenního kloubu.
  Operace se provádíme na moderním operačním sále vybaveném artroskopickou věží. K dispozici máme speciální artroskopické přístroje jako jsou shaver (miniaturní frézka) a Vulkán (vysokofrekvenční koagulace).

  Artroskopické operace na kolenním kloubu

  Ošetření menisků

  Nejčastější artroskopický výkon – relativně nenáročný výkon, kdy se poškozená část menisku buď odstraní (parciální menisektomie), nebo se utržený meniskus zpět přišije vstřebatelnými stehy.
  Pacient je po operaci druhý den propuštěn domů. Po provedení menisektomie je možno končetinu zatěžovat dle tolerance a je započata okamžitá rehabilitace. U sutury menisku je pooper. režim vzhledem k možnosti opětovného utržení menisku pomalý, 4-6 týdnů rigidní ortéza, poté opatrná rehabilitace, zátěž, tedy došlap na oper. končetinu je možný ihned. Z dlouhodobého hlediska je lépe meniskus zachovat. Anestezie je spinální nebo celková. Komplikace vzácné.

  Plastika předního zkříženého vazu

  Přetržení předního zkříženého vazu patří mezi nejčastější sportovní poranění. Nejčastěji se vaz trhá při rotačním a nekoordinovaném pohybu. Je doprovázen bolestí, často pocitem lupnutí v kloubu, omezením hybnosti a časným vznikem otoku kloubu.
  Časná léčba spočívá nejdříve v klidovém režimu, punkce hemartrosu (krev v kloubu), ledovaní, ortéze. Při diagnostické nejistotě či podezření na současné poškození menisku je indikována časná artroskopie. Sešití vazu prokázalo špatné výsledky, proto se od této metody upustilo. 4 a více týdnů od úrazu lze provést plastiku vazu, tedy rekontsrukci vazu štěpem. Ten odebíráme buď z patelárního ligamnenta (vaz pod češkou) či z tzv. hamstringů (šlacha na vnitřní straně kolena) a to v závislosti na míře budoucí sportovní zátěže, povolání a též pohlaví. Lze také štěp objednat z tkáňové banky. Ke kotvení štěpu používáme řadu speciální a většinou vstřebatelných implantátů.
  Po operaci je započata okamžitá RHB, chůze a došlap dle tolerance bolesti, ortéza je indikována jen v některých případech. Hospitalizace trvá 3-4 dny. Rehabilitace a zátěž je pozvolná a dlouhodobá. Plné sportovní zatížení je možné za 5-6 měsíců.
  Léčba neoperační spočívá v posílení stehenních svalů (hlavně zadní svalová skupina), elektrostimulaci a fyzikální terapii. Na sport se používá speciální ortéza.

  Ošetření poškozené chrupavky

  Poškozená chrupavka patří mezi nejčastější artroskopické nálezy. V indikovaných případech provádíme zakrytí defektu přenosem chrupavky takzvanou mozaikovou plastikou. Jindy se provede tzv. debridement chrupavky, tedy odstranění (zarovnání) poškozené chrupavky. U větších defektů je možno provést kultivaci chondrocytů v tkáňové bance.

  Další artroskopické výkony v kolenním kloubu

  Odstranění volných těles (kloubních myšek), ošetření symptomatických plik, posouzení artrotického postižení kolena vzhledem k dalšímu operačnímu zákroku, ošetření nitrokloubních zlomenin, odstranění zduřelé kloubní výstelky a její odběr k histologickému vyšetření.

  Artroskopické operace na ramenním kloubu

  Metoda podobná jako u kolenního kloubu. Většinou se operuje v celkové narkóze. K zpřehlednění kloubu se používá speciální trakční zařízení. Nejčastější výkony jsou stabilizace pro opakované luxace, ošetření chrupavek, odstranění zduřelé kloubní výstelky, ošetření při tzv. impingement syndromu akromioplastikou, sešití roztržených šlach rotátorové manžety.

  Artroskopická stabilizace ramena

  Při opakovaných luxacích ramena je nutno zrekonstruovat kloubní pouzdro a vazy, které udržují hlavici v jamce. Dříve se tyto operace prováděli otevřeně, dnes téměř vždy artroskopicky. K přišití či zřasení poškozených struktur používáme řadu implantátu vstřebatelných i titanových. Po operaci se končetina fixuje ortézou na 4-6 týdnů. Druhý den po operaci je pacient propuštěn domů.

  Akromioplastika

  V důsledku degenerace kloubu či úrazovému poškození šlach a vazů ramena dochází ke zúžení prostoru mezi hlavicí a nadpažkem. Při zvedání paže poté dochází k nárazu (impingementu) hlavice do nadpažku což je doprovázené bolestí. Při vyčerpání konzervativní léčby je indikováno operační řešení spočívající v odstranění dolní části nadpažku. Dnes tyto operace provádíme více artroskopicky za použití speciální kostěné frézy. Po této operaci je započata okamžitá rehabilitace, je však nutno počítat s tím, že rehabilitace ramena je vždy dlouhodobější.

  Sutura rotátorové manžety

  Poškození šlach v oblasti pletence horní končetiny patří k častým příčinám bolesti ramena. Převážně se trhá šlacha supraspinátního svalu, která je součástí tzv. rotátorové manžety. V indikovaných případech je nutné provést její sešití. Operaci lez provést otevřeně a v poslední době za použití speciálních nástrojů i artroskopicky. Po této operaci je nutná fixace ortézou na 3-6 týdnů s následnou rehabilitací, která je i zde zpravidla dlouhodobější.

 • Vyšetření dětských kyčlí

  Vážení rodiče,
  na základě Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 1996 se provádí vyšetřování kyčelních kloubů novorozenců a kojenců k vyloučení vrozeného vykloubení kyčelních kloubů. Jedná se o vážnou vývojovou vadu kyčelního kloubu, která se vyskytuje asi u 5 % dětí. Pokud tato vada není rozpoznána a včasně léčena, vede k závažnému poškození kyčelního kloubu. Vyšetřování kyčelních kloubů probíhá ve 3 etapách v takzvaném  „ systému trojího síta “ a provádí je ortoped. Vyšetření spočívá v prohlídce novorozence nebo kojence a vyšetření kyčelních kloubů ultrazvukem. Vyšetření nijak nezatěžuje a nemůže poškodit Vaše dítě. První etapa vyšetření probíhá v porodnici a nebo po Vašem propuštění, nejpozději do 3 týdnů věku. Druhá etapa potom následuje v 6 – 9 týdnu a třetí etapa ve 12 – 16 týdnu věku dítěte.

  Pokud je nález na kyčelních klubech dítěte normální, doporučujeme běžné balení. Vhodné jsou jednorázové kalhotky nebo použití běžné látkové pleny. Jestliže je při vyšetření zjištěn opožděný vývoj kyčelních kloubů, nejedná se ještě o vadu, kterou je nutné léčit. V takovém případě doporučujeme tzv. široké nebo abdukční balení. To spočívá v zakládání 3 plen. Tyto potom udržují kyčelní klub dítěte v postavení, které zaručuje správný vývoj.

  Pouze při nálezu vývojové vady kyčelních kloubů přikládáme léčebnou pomůcku, kterou je nejčastěji tzv. abdukční Frejkova peřinka, nebo v závažnějších případech Pavlíkovy třmeny. O správném balení Vás poučí personál novorozeneckého oddělení, o přikládání léčebné pomůcky vždy ortoped.

  Jestliže je dítě léčeno některou z abdukčních pomůcek, přikládejte normální balení. Na léčebnou pomůcku si dítě rychle přivykne, pokud je neklidné a pláče v prvních dnech léčby, pomůcku sejměte a dostavte se k vyšetření na ortopedii.

  Jakmile při léčbě dojde k normálnímu vývoji kyčelních kloubů, léčebná pomůcka se odkládá. Léčené děti jsou potom dále sledovány, následují kontroly ve  3, 6 a 10 letech, kdy na rentgenovém snímku kontroluje normální vývoj kyčelních kloubů.
  U dětí, které nebyly léčeny se dnes rentgenové vyšetření kyčelních kloubů již neprovádí.

  STŘEDA: 13:00 – 13:30 (Pro léčené a neléčené děti)

  U léčených dětí se kontroly ve 3, 6 a 10 letech provádějí v ortopedické ambulanci pro děti při ortopedickém oddělení nemocnice.

 • Seznam věcí potřebných k hospitalizaci
  • Karta zdravotní pojišťovny.
  • Občanský průkaz.
  • Pracovní neschopnost, pokud je vystavená.
  • Hygienické potřeby.
  • Berle a další protetické pomůcky (ramenní závěs atd.).
  • Obuv na přezutí – pokud je předpoklad používání berlí, pak je vhodná obuv uzavřená (lžíce na obutí).
  • Toaletní papír.
  • Pyžamo, noční košili.
  • Osobní léky.
  • Elastické bandáže.

  Hlaste se k přijetí na kontaktním centru nebo o víkendu na oddělení budovy G ve 3. poschodí.
  Z vlastních věcí můžete používat ručníky, radiopřijímače nebo magnetofon se sluchátky, samozřejmě knihy, časopisy. Doneste si kávovou lžičku, hrnek a dle možností příbor.
  Dále Vás žádáme, neberte s sebou do nemocnice šperky a větší obnos peněz.
  Pobíráte-li starobní či jiný důchod, zajistěte si na Vaší doručovací poště, aby Vám tento důchod do propuštění uložila.
  Ženy přijaté k operačnímu výkonu odlakujte si nehty.

  Další informace můžete získat na stránkách nemocnice ZDE.

 • Rehabilitace po ortopedických operacích

  Cvičení a životospráva po totální endoprotéze kyčelního kloubu

  Vážení přátelé,
  právě jste se navrátili z nemocnice domů s pocitem úlevy, že jste vy i tým lékařů úspěšně zvládli poměrně závažnou operaci bolestivého kyčelního kloubu. Jste si vědom toho, že vám byl postižený kloub nahrazen buď částečně, nebo (a to mnohem častěji) zcela kloubem umělým, tzv. totální endoprotézou kyčelního kloubu.

  Cílem operačního týmu lékařů bylo nejen zbavit vás bolesti v postiženém kloubu, která vás většinou po dlouhá léta trápila a znepříjemňovala vám osobní i společenský život, ale i zachovat či obnovit pohyb v operovaném kloubu tak, aby byl pokud možno rovnocenný hybnosti kloubu zdravého.

  Jak však s touto součástí vašeho organismu zacházet, aby vám co nejdéle vydržela? Především si musíte uvědomit, že vlastní operační výkon byl pouze podstatnou částí celkové léčebné péče o postižený kloub či klouby. Vlastní příprava na život s umělým kloubem spočívala již v předoperační rehabilitační péči, kdy jste se naučili za pomoci rehabilitačního pracovníka nebo lékaře speciální cviky, nutné k posílení oslabených svalů nebo svalových skupin, nebo naopak k uvolnění zkrácených a bolestivých svalů. Důležitou bylo rovněž to, že jste se naučili různé typy chůze s oporou jak o vysokých a francouzských berlích, tak o holi. Máte dojem, že vám nyní bolest v operovaném kloubu zcela ustoupila, a proto není nutné ani cvičení, ani používání opory při chůzi? Mýlíte se, nadměrné přetěžování operovaného kloubu by s trochou nadsázky bylo porovnatelné s tím, kdybyste občas zkoušeli v umělém chrupu louskat oříšky. Také by se mohl poškodit nebo předčasně opotřebovat. Životnost totální endoprotézy je rovněž časově omezena a po jejím poškození je nutný nový operační výkon.

  Právě proto, aby vám nový kyčelní kloub vydržel co nejdéle, je nutné zachovávat určitá pravidla i po návratu z nemocnice do domácího, případně i pracovního prostředí. S těmito pravidly vás nyní seznámíme.

  V časném pooperačním období vám lékař zpravidla doporučí chůzi o vysokých podpažních berlích s plným odlehčením operované dolní končetiny. Znamená to, že operovanou končetinu prakticky nezatěžujeme. Tohoto typu odlehčení dosáhneme tzv. tříbodovou chůzi. Nejprve obě berle předsuneme před sebe přibližně do vzdálenosti vašeho krátkého kroku. Když jsme na berlích pevně vzepřeni, vykročí operovaná dolní končetina (nesmí však překročit před berle), kterou následuje končetina neoperovaná. Nezapomeňte, že při chůzi ze schodů předsuneme nejprve obě berle o jeden schod níže, potom opět vykročí operovaná dolní končetina, kterou následuje končetina neoperovaná. Pozor, opačně je tomu při chůzi do schodů! Jako první vykročí neoperovaná dolní končetina, pevně se vzepřeme na berle, přisuneme operovanou dolní končetinu a jako poslední přisuneme berle.

  • Na schodišti si s nikým nepovídejte!
  • Neohlížejte se, i kdyby na vás někdo zavolal.
  • Cítíte-li se unaveni nebo nejistí, vložte mezi chůzi pauzy klidu.
  • Neseskakujte se schodů, neposkakujte!

  Opora

  Výška každé opory, to znamená francouzských berlí i holí, musí být přiměřená vaší tělesné výšce. Vysoké berle se musí při stoji lehce dotýkat podpažních jamek, nesmíte se k nim sklánět nebo naopak na nich viset. Vhodná délka francouzských berlí se měří od středu dlaně v lokti lehce pokrčené horní končetiny, vaše předloktí se lehce dotýká objímky berle. Rovněž vycházkové hole nesmí být ani příliš vysoké, ani příliš krátké. Při lehce pokrčeném lokti (přibližně 30 stupňů) se má vaše dlaň dotýkat rukojeti holi u vašeho těla. Nezapomeňte, že každý nový typ chůze vám musí schválit váš lékař!

  • Nestyďte se za nácvik chůze před zrcadlem.
  • Choďte pomalu, ale v přirozeném rytmu.
  • Pozor na kluzký a nerovný terén.
  • Odložte trepky či dokonce bačkory, jako vhodná obuv vám poslouží pouze pevné střevíce upevněné i přes patu.
  • Při nestejné délce dolních končetin si po poradě s ošetřujícím lékařem dejte zvýšit podešev boty pro zkrácenou končetinu.

  Režim dne

  Omezte dlouhodobá stání, zejména ve frontách, Mezi procházky vkládejte chvilky odpočinku vsedě. Pamatujte na to, že kyčelní kloub je při chůzi zatěžován přibližně čtyřnásobkem vaší tělesné hmotnosti. Toto zatížení kloubu se ještě znásobuje při stoji. Pokud vaše tělesná hmotnost přesahuje ideální údaje (kilogramy by měly odpovídat přibližně počtu centimetrů vaší výšky nad 1 metr), snažte se ji rozumně snížit.

  • Nepřebírejte různé typy diet od známých.
  • Vhodnou dietu vám doporučí vás ošetřující lékař.
  • Upravte si pracovní i domácí prostředí tak, abyste stání co nejvíce omezili. Při vhodné výšce, případně i sklonu pracovního stolu a vhodném typu vyšší, případně i otočné židle (prohlédněte si ji např. u zubního lékaře) lze po určitém tréninku vykonávat většinu prací stejně tak dobře vsedě jako vstoje. Totéž platí ženám v domácnosti. Naučte se zejména žehlit a připravovat pokrmy vsedě. K nutným nákupům dobře poslouží pojízdná taška.
  • V pooperačním období neseďte déle než ½ hodiny, potom vystřídejte polohu
  • Neseďte s nohou přes nohu. Sedíte-li s ploškami nohou opřenými o zem, klaďte chodidla daleko od sebe, tím zamezíte vytáčení kolenních a kyčelních kloubů zevně.
  • Upravte si lůžko tak, aby bylo vyšší a mělo sice tvrdý podklad, ale bylo zároveň měkké a pružné s výškou matrace kolem 12 cm. Vhodná je i matrace molitanová. Zpočátku spěte a otáčejte se s polštářkem mezi stehny a koleny.

  Cvičení

  Pravidelné každodenní cvičení je nezbytnou částí vašeho léčebného režimu. Cvičte vleže či vsedě na vhodně upraveném lůžku (tvrdá, ale měkká podložka) ve cvičebním úboru, pokud možno u otevřeného okna. Jednotlivé cviky vykonávejte přesně podle uvedených pokynů. Každý cvik se naučte před zrcadlem. Zpočátku opakujte každý cvik 3x, postupně zvyšujte až na 10x. Nejlépe vyhovuje ranní cvičení, sloužící k rozhýbání, při druhém odpoledním nebo večerním cvičení se více zaměříme na obtížnější cviky. Při pocitu únavy nebo větší bolesti cvičení zkrátíme.

  VLEŽE NA ZÁDECH:

  Stahujeme přibližně na dobu 5 sekund hýždě k sobě, přibližně na dobu 10-15 sekund hýždě opět uvolníme.
  Z lehu na zádech s nataženými dolními končetinami přitahujeme k břichu dolní končetinu levou, kterou vystřídáme pravou.
  Kolenní kloub pokrčené dolní končetiny nesmíme vytáčet směrem k rameni, spíše k nosu.
  Nikdy nezvedáme dolní končetinu nataženou!
  Mezi stehna a kolena vsuneme malý pružný polštář, který přibližně na dobu 5 sekund pevně sevřeme stehny, přibližně na dobu 10-15 sekund opět uvolníme.
  Střídavě unožujeme levou a pravou dolní končetinu. Kolenní kloub ani vlastní noha se nesmí vytáčet zevně – špička nohy i koleno směřují vzhůru.
  Z lehu na zádech postupně odvíjíme hlavu, krk a lopatky od podložky. Postupně opět přikládáme lopatky, krk a hlavu na podložku. Individuálně, po určitém tréninku můžeme tímto způsobem docílit až úplného sedu. Nikdy však nepožíváme k posazení švihu.

  VLEŽE NA BŘIŠE

  Stahujeme hýždě na dobu 5 sekund, přibližně na dobu 10-15 sekund hýždě opět uvolníme.
  Zanožujeme střídavě levou a pravou dolní končetinu, slabiny musí zůstat přitisknuty na podložce.
  Střídavě pokrčujeme v kolenním kloubu levou a pravou dolní končetinu. Slabiny opět musí zůstat přitisknuty na podložce, pokrčená končetina nesmí směrovat ven ani dovnitř.
  Při nádechu zvedáme trup vzhůru, při výdechu opět položíme.

  VSEDĚ NOHY VOLNĚ SPUŠTĚNÉ

  Protahujeme horní končetiny vzhůru a současně zdviháme pokrčenou dolní končetinu (střídavě levou a pravou).
  Volně komíháme střídavě levou a pravou dolní končetinou s hýžděmi přitisknutými k podložce.
  Při otočení trupu vlevo nadechneme, při otočení trupu vpravo vydechneme.
  Mezi jednotlivé cviky vkládejte dechová cvičení. Aktivní nádech spojte s pohybem horních končetin do vzpažení, při výdechu postupně připažujte.

  Sportovní a rekreační činnost

  Kromě pravidelného cvičení je vhodné zejména plavání, které posiluje svaly a zvyšuje odolnost a výkonnost organismu. Možná je rovněž jízda na kole v rovném terénu. Pozor však na pády. Pozor při nastupování a vystupování z auta. K jízdě autem jsou vhodná pouze zvýšená sedadla.

  Závěrem vám přejeme mnoho vytrvalosti a úspěchů. Nezapomeňte, že s dobrou náladou jde všechno lépe.

 • Konzervativní ortopedická léčba

  Artróza kloubů

  Co je to osteoartróza?

  Artróza je degenerativní nezánětlivé kloubní onemocnění, charakteristické poškozením kloubní chrupavky, sklerotizací (zesílením) kosti pod chrupavkou, změnou kloubního pouzdra a ve svém důsledku deformací a omezením hybnosti kloubu. Artróza je doprovázena bolestivostí, která je závislá na řadě faktorů, např. na míře poškození kloubu, zátěži, přítomnosti výpotku v klubů, počasí, roční době.

  Proč osteoartroza vzniká?

  Artróza vzniká v kloubu, kde byla porušena rovnováha mezi reparačními schopnostmi chrupavky a mírou zatížení (poškození) kloubní chrupavky. U tzv. primární příčiny nemusí být příčina jasná. U sekundární artrózy vniká v důsledku poškození menisků a vazů, úrazových poškození chrupavky či osových změn končetiny po zlomenině kostí. Dále v důsledku zánětlivých onemocnění (revmatoidní artitida, bakteriální zánět kloubu), neuromuskulárních či metabolických onemocnění.

  Rizikové faktory:

  Věk: artróza je nejčastějším chronickým onemocněním staršího věku (nad 75 let je postiženo 80 % osob).

  Pohlaví: ženy jsou postiženy častěji.

  Hmotnost resp. nadváha: zvýšením zátěže při zachování reparačních schopností je spojena s vyšším výskytem artrózy.

  Stavy po úrazech kloubů či přilehlých kostí.

  Další faktory: genetická dispozice, geografické vlivy.

  Který kloub může artróza postihnout?

  V podstatě každý kloub. Nejčastěji však velké klouby dolních končetiny – kyčelní a kolenní kloub, meziobratlové klouby páteře, malé klouby ruky, kořenové klouby palce ruky a nohy, méně častěji hlezna, ramena, lokty či zápěstí.

  Lze artrózu léčit?

  Léčba artrózy je poměrně obtížná, v podstatě zcela vyléčit nelze. U těžkých forem lze pomoci náhradou postiženého kloubu za umělý. U lehčích forem lze ovlivnit průběh onemocnění změnou zátěže a pohybových aktivit, snížením hmotnosti a zvýšením odolnosti a regeneračních schopností chrupavky vhodnou farmakoléčbou.

  Léčba osteoartrózy je shrnuta v doporučení OARSI- mezinárodní odborné společnosti pro osteoartrózu. V podstatě se jedná o kombinaci režimových opatření, farmakologické a operační léčby. Mezi režimová opatření patří např. přiměřená fyzická aktivita. I postižený kloub potřebuje určitou zátěž, jenž zajišťuje výživu kloubní chrupavky. Naopak nepřiměřená zátěž vede k poškození chrupavky. U obézních je důležitá redukce hmotnosti. Preventivní ošetření kloubních poškození či deformit končetin (ošetření poškozených menisků a vazů, traumatických lézí chrupavky, řešení osových deformit končetin). Používání vhodné ortopedické pomůcky a jiná opatření.

  Které léky lze užívat na osteoartrozu?

  Chondroprotektiva: tzv. SYSADOA neboli léky modifikující chorobu. Patří sem např. glukosamin či chodroitin sulfát, MSM (methylsulfonylmethan), kolagen, kyselina hyaluronová.
  Výhodnou těchto léků jsou minimální nežádoucí účinky a studiemi dokázané účinky na artrózu.
  Zvýšenou nabídkou ve stravě může dojít ke zlepšení regenerace chrupavky. Popisován je též protizánětlivý efekt a snížení bolesti. Většinou jsou volně prodejné.

  Antirevmatika: vhodná v případě dekompenzace artrózy (přítomnost otoku či výpotku v kloubu) nebo jako občasné analgetikum. Mohou mít nežádoucí účinky, nejčastěji na zažívací trakt.

  Analgetika: tlumí bolest u těžších forem artrózy, neovlivňují chorobu jako takovou. Patří mezi ně např i Paralen, který dle mezinárodní společnosti pro artrózu je lékem první volby.

  Injekční preparáty:

  Aplikace růstových faktorů, tzv. autologní biologická léčba: spočívá v aktivaci chondrocytů (buněk chrupavky) pomocí růstových faktorů. U této metody zatím chybí jasný důkaz o její účinnosti či vlivu na příčinu nemoci. Nicméně lze očekávat, že v blízké budoucnosti právě zde může dojít k zásadní změně v léčbě této nemoci. Tato léčba není určena při těžší formy artrózy a nevýhodou je relativně vysoká cena.

  Aplikace kyseliny hyaluronové: nitrokloubní instalací této makromolekuly se zlepšuje biochemická prostředí v kloubu, což může vést ke zklidnění artrózy a stimulaci chondrocytů.

  Aplikace kortikoidu: při správné indikaci vede ke zklidnění artrózy, snížení toku a zabránění vzniku výpotku, což je subjektivně vnímáno snížením bolesti kloubu. Při příliš časté či nesprávné aplikaci může naopak negativně působit na kloubní chrupavku. (injekční léky musí aplikovat lékař, nejlépe ortoped)

  Operační léčba:

  TEP – totální endoprotéza – neboli náhrada kloubu: v dnešní době patří mezí nejčastější a základní operace prováděné na ortopedických pracovištích. Zdokonalováním implantátů TEP, operačních postupů a technik, a v neposlední řadě z intenzivněním rehabilitace vytlačuje tento typ výkonu jiné operace(osteotomie a artrodézy) a je prováděn i u mladších pacientů. Bližší informace můžete nalézt ve složce „ informace pro pacienty“.

  UNI TEP – unikompártmentální náhrada kloubu: náhrada ½ kolenního kloubu: je indikována v případě poškození vnitřní nebo zevní strany kolena. Tato operace má řadu výhod (miniinvazivní operační přístup, snadnější rehabilitace), má však poměrně úzká indikační kritéria.

  Další operační výkony při osteoatróze: ASK, osteotomie, artrodézy.

  Léčba osteoartrózy kloubů dle doporučení OARSI/mezinárodní odborné společnosti pro osteoartrózu.

  Nefarmakologická:

  Kombinace nefarmakologické léčby a farmakoterapie

  • Edukace pacienta, úprava životosprávy.
  • Pravidelné telefonické kontroly.
  • Vyšetření fyzioterapeutem a instruktáž ke cvičení.
  • Pravidelné cvičení.
  • Redukce hmotnosti u obézních.
  • Opěrné pomůcky ( hole, berle).
  • Ortézy u nestabilit kloubů.
  • Zdravotní obuv a ortopedické vložky.
  • Aplikace tepla.
  • TENS-transkutánní elektrická nervová stimulace.
  • Akupunktura.
  Farmakoterapie:
  • Paracetamol-paralen v dávkách do 3g denně.
  • Nesteroidní antirevmatika- NSA.
  • Lokální NSA a kapsaicin u artrózy kolena.
  • Intraartikulární injekce glukokortikoidů.
  • Intraartikulární injekce kyseliny hyaluronové.
  • Glukosamin a chondroitin sulfát pro úlevu od bolestivosti.
  • Glukosamin, chondroitin a diacerein-pravděpodobný strukturální efekt.
  • Slabé a středně silné opioidy.
  Chirurgická léčba:
  • Totální kloubní náhrady.
  • Unikompartmentální kloubní náhrady.
  • Osteotomie a preventivní chirurgické výkony na kloubech.
  • Kloubní laváž a artroskopické ošetření u gonartrózy.
  • Artrodéza.
 • Edukační setkání pacientů před TEP

  Milí pacienti,
  pokud vás čeká TEP kolenního a kyčelního kloubu, můžete přijít na setkání, která pravidelně pro pacienty pořádáme. Dozvíte se na nich více o výkonu, který vás čeká,  co si máte zařídit před hospitalizací, co je třeba zajistit na dobu po operaci. Krok po kroku s vámi vše probereme, jednotlivé úseky hospitalizace od dne přijetí až do propuštění. Součástí je i instruktáž a názorná ukázka použití francouzských holí a jiných pomůcek od naší fyzioterapeutky. Samozřejmě zodpovíme vaše dotazy, poradíme, pomůžeme.

  Termíny setkání sledujte v aktualitách na hlavní stránce.

 • Miniinvazivní operace nohy - MICA

  Od roku 2022 naše pracoviště provádí nově miniinvazivní operace přednoží- nejčastěji se jedná o korekci vbočených palců a plochonoží,  dále korekci deformit ostatních prstů, nebo řešení degenerativních onemocnění drobných kloubů nohy. Nová metoda spočívá v použití speciálních fréz a moderních implantátů. Miniinvazivní operace nabízí oproti běžným „otevřeným“ výkonům menší riziko komplikací, rychlejší hojení a tedy i časnější  návrat pacientů k běžnému způsobu života.