Nemji-logo-inverted

Patologicko-anatomické oddělení

Spektrum péče

Charakteristika oddělení

Patologicko-anatomické oddělení je základním diagnostickým oborem Nemocnice Jihlava. Je členěno na laboratorní část a pitevní trakt.
V laboratořích se provádí bioptická a cytologická vyšetření tkání a orgánů dodaných jednak z klinických oddělení a odborných ambulancí Nemocnice Jihlava, jednak ze soukromých, převážně jihlavských ambulantních zařízení.
V pitevnách jsou prováděny patologicko-anatomické pitvy pacientů zemřelých ve zdravotnických zařízeních – Nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice Jihlava a ojediněle z Nemocnice Pelhřimov.

 

Personální obsazení

Kolektiv v současné době vede  primářka MUDr. Klára Dvořáková a vrchní laborantka RNDr. Hana Bláhová a tvoří ho 5 lékařů, 5 laborantek, 2 pitevní sanitáři a 2 sekretářky.

 

Vzdělávání

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je oddělení nositelem akreditace pro specializační vzdělávání v oboru patologie.
Spolupracujeme s odbornými středními i vysokými školami v regionu i mimo něj. Každý rok v rámci povinných praxí na našem oddělení absolvují stáže studenti oboru zdravotní laborant Jihočeské univerzity, Univerzity Pardubice a jihlavského Farmeka.
Bioptické nálezy i pitevní diagnózy bývají součástí odborných publikací klinických lékařů všech oborů.

 

Kvalita

Laboratoř je držitel osvědčení auditu R3 (NASKL).
Oddělení je začleněno do systému externího hodnocení kvality, které opakovaně absolvovalo s výbornými výsledky.

 

Odborná veřejnost

Všechny potřebné informace k zasílání bioptických a cytologických vzorků, včetně peroperačních biopsií, seznam specializovaných vyšetření a informace týkající se pitevního traktu, včetně návodu na vyplňování Listu o prohlídce zemřelého najdete v Laboratorní příručce oddělení.

 

Pro zasílání bioptického materiálu ze zdravotnických zařízení mimo Nemocnici Jihlava máte k dispozici Průvodní list k zasílání histologického materiálu.