Nemji-logo-inverted

Kardiologické oddělení

Lůžková část kardiologického oddělení

 • Oddělení A
  Standardní lůžkové oddělení

  Standardní lůžkové oddělení tvoří 2 jednotky A a B. Pokoje jsou dvou a  třílůžkové, každý má koupelnu s WC. Všechna lůžka jsou monitorovaná  telemetrií (tj. systémem umožňujícím kontinuální  sledování pacientů nejen na lůžku, ale i během jejich volného pobytu na oddělení). Každá jednotka má svého vedoucího lékaře.

  Lůžková kardiologická péče je zaměřena především na pacienty s akutním koronárním syndromem, srdečním selháním, arytmiemi, synkopálními stavy, kardiomyopatiemi a onemocněním aorty. V neposlední řadě je její součástí i příjem pacientů na elektivní koronarografii.

  Velkou tradici má i kardiostimulační program. Ročně je implantováno kolem 150 kardiostimulátorů (pacemakerů). Kardiostimulační středisko poskytuje tuto službu i pacientům z jiných regionů kraje Vysočina.

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Michal Fikrle, Ph.D.

  Telefon lékaři: +420 567 157 434

  Staniční sestra: Eva Součková, DiS.

  Telefon sestry: +420 567 157 338

  Doporučené návštěvní hodiny:
  PO – PÁ: 10:00 – 18:00
  Víkendy: 8:00 – 19:00

  Kde nás najdete: Budova E, 1. poschodí
 • Oddělení B
  Standardní lůžkové oddělení

  Standardní lůžkové oddělení tvoří 2 jednotky A a B. Pokoje jsou dvou a  třílůžkové, každý má koupelnu s WC. Všechna lůžka jsou monitorovaná  telemetrií (tj. systémem umožňujícím kontinuální  sledování pacientů nejen na lůžku, ale i během jejich volného pobytu na oddělení). Každá jednotka má svého vedoucího lékaře.

  Lůžková kardiologická péče je zaměřena především na pacienty s akutním koronárním syndromem, srdečním selháním, arytmiemi, synkopálními stavy, kardiomyopatiemi a onemocněním aorty. V neposlední řadě je její součástí i příjem pacientů na elektivní koronarografii.

  Velkou tradici má i kardiostimulační program. Ročně je implantováno kolem 150 kardiostimulátorů (pacemakerů). Kardiostimulační středisko poskytuje tuto službu i pacientům z jiných regionů kraje Vysočina.

  Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Hlas

  Telefon lékaři: +420 567 157 175

  Staniční sestra: Eva Vacková

  Telefon sestry: +420 567 157 347

  Doporučené návštěvní hodiny:
  PO – PÁ: 10:00 – 18:00
  Víkendy: 8:00 – 19:00

  Kde nás najdete: Budova E, 1. poschodí
 • JIP
  Koronární jednotka (JIP)

  Koronární jednotka poskytuje kompletní péči pacientům s akutními formami kardiovaskulárních chorob včetně možnosti umělé plicní ventilace, pravostranné srdeční katetrizace s invazivním měřením hemodynamiky. Jedná se o pacienty s akutním srdečním infarktem, závažnými poruchami srdečního rytmu, šokovými stavy, závažnou hypertenzí, projevy selhávání srdce a hemodynamicky nestabilní plicní embolií.

  Koronární jednotka je vybavena špičkovými přístroji, které zahrnují monitorovací systém, přístroje pro umělou plicní ventilaci, defibrilátory (přístroje sloužící k úpravě závažných poruch srdečního rytmu), kontrapulzaci (přístroj pro oběhovou podporu pacienta s akutním srdečním infarktem a nízkým krevním tlakem), transportními monitory a přenosnými ventilačními přístroji umožňujícími trvalé sledování a zajištění pacienta při převozu do katetrizační laboratoře k ošetření akutního srdečního infarktu. Všechna lůžka na koronární jednotce jsou polohovatelná a umožňují tím lepší komfort pacientů a snadnější ošetřovatelskou péči. Akutní péče je zajišťována dvěma erudovanými lékaři a vyškoleným ošetřovatelským týmem, který je specializován v akutní kardiologické péči. Je umístěna v novém pavilonu PUIP.

  Návštěvy na JIP

  Na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. musí návštěvy na pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče použít ochranný oděv. Ten zakoupíte v automatu u vchodu na urgentní příjem, nebo u vstupu na kardiologickou a traumatologicko-ortopednickou JIP, nebo v naší lékárně. Ochranný oděv v automatu stojí 40 korun a můžete do něj vhazovat pouze desetikoruny. Měnička na peníze se nachází o patro níže, u hlavní pokladny. Děkujeme za pochopení.

  Vedoucí lékař: MUDr. Petr Šimek

  Telefon JIP: +420 567 157 740

  Staniční sestra: Rybníčková Miroslava,Bc.

  Doporučené návštěvní hodiny: Po domluvě s lékařem

  Kde nás najdete: Budova C1, 1. poschodí