Nemji-logo-inverted

Otorinolaryngologické oddělení (ORL)

Informace pro pacienty

Milí pacienti,
níže si můžete stáhnout informované souhlasy k jednotlivým výkonům a také dotazník pro rodiče před výkony na našem oddělení.

K operacím se můžete na základě předchozího vyšetření ORL specialisty objednat telefonicky na čísle 731 628 860 v čase od 10:00 do 12:00 v pracovní dny.
K objednání je třeba znát přesně rozsah doporučené operace a jméno doporučujícího lékaře.
Pokud si přejete indikaci k operaci konzultovat s lékaři našeho oddělení, je nutné se objednat pře e-ambulanci k vyšetření.
Vedoucí oddělení si vyhrazuje právo v závažných případech objednanou operaci zrušit, o této skutečnosti bude objednaný pacient telefonicky informován a domluven náhradní termín.

Děti k ORL operacím se dostaví na ambulanci dětského oddělení k přijetí ve 13:00.
Dospělí pacienti se k přijetí dostaví na kontaktní centrum do 9:00. O víkendech a svátcích plánované příjmy se uskuteční na ORL oddělení do 11:00, v případě požadování oběda do 10:00.